dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

 

INDEKS HARGA PENGGUNA, MALAYSIA

Indeks Harga Pengguna (IHP) Malaysia mengukur perubahan peratus kos pembelian mengikut masa bagi bakul tetap barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan. IHP dikira berdasarkan standard dan prosedur yang diterima pakai di peringkat antarabangsa; menggunakan formula Laspeyres. IHP Malaysia yang dinyatakan dalam tahun asas 2010=100 ialah indeks komposit berdasarkan wajaran perbelanjaan kawasan, dikira dari tiga indeks kawasan iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang disusun secara berasingan.

Setiap bulan, harga bagi 512 barangan digunakan dalam pengiraan indeks.

Sila pilih bulan yang berkenaan untuk dipaparkan:-

Tahun
Bulan
2014
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
2013
2012
2011
2010
2009

 msb_mei14

  • SABAH DAN SARAWAK

  • MALAYSIA

Bil
SABAH DAN SARAWAK
Muat Turun
1.Penduduk & Perangkaan Penting
2.Guna Tenaga
3.Harga-Harga
4.Perdagangan Luar Negeri
5.Pengangkutan dan Komunikasi
6.Pertanian
[ Back ]No
MALAYSIA
Muat Turun
1.
Iklim
2.Penduduk & Perangkaan Penting
3.Perangkaan Sosial
4.Guna Tenaga
5.Harga-Harga
6.Perdagangan Luar Negeri
7.Pertanian
8.Perlombongan, Pembuatan dan Elektrik
9.Pengangkutan dan Komunikasi
10.Perbankan dan Kewangan
11.Pelaburan Langsung
12.Akaun Negara Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK)
[ Back ]You are here