dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

 

INDEKS HARGA PENGGUNA, MALAYSIA

Indeks Harga Pengguna (IHP) Malaysia mengukur perubahan peratus kos pembelian mengikut masa bagi bakul tetap barangan dan perkhidmatan yang mewakili corak perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia pada sesuatu tempoh masa yang ditetapkan. IHP dikira berdasarkan standard dan prosedur yang diterima pakai di peringkat antarabangsa; menggunakan formula Laspeyres. IHP Malaysia yang dinyatakan dalam tahun asas 2010=100 ialah indeks komposit berdasarkan wajaran perbelanjaan kawasan, dikira dari tiga indeks kawasan iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang disusun secara berasingan.

Setiap bulan, harga bagi 512 barangan digunakan dalam pengiraan indeks.

Sila pilih bulan yang berkenaan untuk dipaparkan:-

Tahun
Bulan
2014
Dis
2013
2012
2011
2010
2009

 You are here