dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

Johor Sepintas Lalu


2010201120122013
Keluasan (km2)19,016
Penduduk (juta)
Jumlah3.363.413.46p3.50e
Lelaki1.771.801.82p1.84e
Perempuan1.591.611.63p1.65e
Purata Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan1.61.41.3p1.1e
Kelahiran dan Kematian (per 1,000 penduduk)
Kadar Kelahiran Kasar16.717.117.0p16.6e
Kadar Kematian Kasar4.84.84.9p4.9e
Kadar Kesuburan Jumlah2.12.22.2p2.1e
Jangkaan hayat (tahun)
Lelaki71.872.0p72.3e72.4e
Perempuan76.476.6p76.8e77.0e
Keluaran Dalam Negeri Kasar(KDNK)
KDNK pada harga malar 2005 (RM juta)60,67964,56668,791
KDNK per kapita pada harga semasa (RM)21,32923,53324,452
Pertumbuhan KDNK (%)9.86.46.5
Guna Tenaga
Tenaga Buruh ('000)1,453.51,495.01,524.51,608.8
Penduduk bekerja ('000)1,418.81,457.31,476.41,563.2
Penganggur ('000)34.737.648.245.6
Kadar penyertaan tenaga buruh, KPTB (%)64.064.764.967.5
Kadar pengangguran (%)2.42.53.22.8

Nota:
1. 2010 - 2013: Anggaran Penduduk berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 yang disesuaikan.
2. Data Gunatenaga tahun 2010 dan 2011 telah dianggarkan semula berdasarkan anggaran penduduk terkini berasaskan data Banci Penduduk & Perumahan 2010 yang telah disesuaikan untuk kurang penghitungan.
3. p Permulaan.
4. e Anggaran.
5. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran.
6. Data KDNK per kapita tahun 2011 dan 2012 telah dianggarkan semula berdasarkan anggaran penduduk terkini berasaskan data Banci Penduduk & Perumahan 2010.

Pilihan


Lokasi:
Johor terletak di selatan Semenanjung Malaysia dan bersempadankan:
i. Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang di utara;
ii. Laut China Selatan di timur;
iii. Selat Tebrau di selatan; dan
iv. Selat Melaka di baratYou are here