dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

Tenaga Manusia dan Sosial

1.Di mana boleh saya dapatkan maklumat berkaitan konsep, metodologi, definisi dan kaedah yang berkaitan Tenaga Buruh?
Anda boleh melayari seksyen metadata di bawah Penyiasatan Tenaga Buruh bagi mendapatkan maklumat klasifikasi, konsep, definisi dan kaedah yang diguna pakai oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.
2.Apakah maksud bekerja dan menganggur?
Bekerja
Semua orang yang bekerja sekurang-kurangnya sejam semasa minggu rujukan untuk mendapatkan upah, keuntungan atau keuntungan keluarga (sebagai majikan, pekerja, bekerja sendiri atau pekerja keluarga tanpa gaji). Juga dianggap sebagai bekerja ialah mereka yang tidak bekerja semasa minggu rujukan disebabkan sakit, kecederaan, tiada upaya, cuaca buruk, bercuti, pertelingkahan buruh dan sebab-sebab sosial atau keagamaan tetapi mempunyai pekerjaan, ladang, perusahaan atau perusahaan keluarga lain untuk kembali bekerja. Termasuk juga mereka yang tidak bekerja buat sementara waktu tetapi bergaji dan pasti akan dipanggil bekerja semula. Mereka yang sedang bekerja dan bekerja kurang dari 30 jam semasa minggu rujukan disebabkan bentuk kerja mereka atau disebabkan kurang kerja dan berkeupayaan serta sanggup menerima beban kerja tambahan dianggap sebagai guna tenaga tidak penuh dan dimasukkan dalam kategori bekerja.
 Menganggur
Penganggur dikelaskan kepada dua kumpulan iaitu penganggur aktif dan penganggur tidak aktif. Penganggur aktif termasuk mereka yang tidak bekerja semasa minggu rujukan tetapi bersedia untuk bekerja dan aktif mencari pekerjaan dalam minggu tersebut. Penganggur tidak aktif adalah seperti berikut:
 (a)mereka yang tidak mencari pekerjaan dalam minggu rujukan kerana percaya tidak terdapat pekerjaan atau pun tidak berkelayakan;
 (b)mereka yang mungkin mencari pekerjaan jika tidak kerana sakit atau cuaca buruk;
 (c)mereka yang menunggu jawapan permohonan pekerjaan; dan
 (d)mereka yang telah mencari pekerjaan sebelum minggu rujukan.
3.Bagaimana kadar pengangguran di kira?
Kadar pengangguran, KU dikira mengikut formula berikut:
 formula
 di mana
PU ialah bilangan orang yang menganggur mengikut sesuatu kategori yang tertentu.
PL ialah bilangan orang dalam tenaga buruh mengikut sesuatu kategori yang tertentu.
You are here