dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

Pengarah, Bahagian Perangkaan Pengeluaran Industri & Binaan


En. Mohd Yazid bin Kasim

Alamat:
Jabatan Perangkaan Malaysia
Bahagian Perangkaan Pengeluaran Industri & Binaan
Blok C6, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62514 Putrajaya

Tel : 03-8885 7575
Faks : 03-8888 9215
myazid_kasim@stats.gov.my


 

Fungsi Bahagian:

Bahagian ini bertanggungjawab menyusun Indeks Pengeluaran Perindustrian dan mengeluarkan statistik dari penyiasatan atau banci berkaitan industri pembuatan, pembinaan, perlombongan & penggalian batu dan bekalan elektrik, gas, stim & pendinginan udara.You are here