dummy dummy

    RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
    Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

PERANGKAAN PENTING MALAYSIA
 

ISSN 0127-466X

Perangkaan Penting Malaysia, 2012 menyediakan data perangkaan kelahiran dan kematian muktamad bagi tahun 2011 dan permulaan bagi tahun 2012 di peringkat Malaysia dan negeri. Indikator demografi seperti kadar kelahiran, kadar kematian dan kadar kesuburan turut dimuatkan dalam laporan ini. Pengiraan indikator dalam laporan ini menggunakan anggaran penduduk berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan 2011 yang telah disesuaikan. Jadual terpilih mengikut kumpulan etnik, umur dan jantina juga disediakan.

Perangkaan penting merupakan komponen utama yang digunakan dalam pembentukan dasar di peringkat negara dan antarabangsa. Maklumat berkaitan penduduk, kesuburan dan mortaliti adalah berguna bagi perancangan dasar dalam bidang kesihatan, pendidikan dan pembangunan sumber manusia di Malaysia.

 

 

Muat Turun:

201020112012

 

You are here