dummy dummy

  RSSpodcasteBook Facebook Jabatan Perangkaan Malaysia twitter twitter
  Font Size decrease font size reset font size increase font size + Change default theme Change blue theme Change green theme

Jurnal

 

Tujuan & Skop Journal of The Department of Statistics, Malaysia
 • Tujuan

 • Skop

 • - Menyebarkan pemahaman dan perkembangan statistik rasmi
 • - Untuk menunjukkan bagaimana pemikiran, reka bentuk dan analisis statistik memainkan peranan yang penting di setiap aspek kehidupan dan memberi faedah kepada masyarakat secara amnya
 • - Memupuk/ mengalakkan pembangunan perkhidmatan statistik rasmi yang cekap dan berkesan secara global
 • - Memberi kesedaran mengenai masalah dan program statistik semasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 • - Meningkatkan celik statistik dalam masyarakat
 • - Menggalakkan perbincangan umum dan minat terhadap statistik dan aplikasinya
 • - Cara baru dan inovatif dalam meningkatkan pengguna perangkaan rasmi
 • - Aplikasi statistik
 • - Teori dan kaedah dalam topik yang berkaitan ekonomi, sosial, ramalan & perniagaan dan kewangan
 • - Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang terbaik
 • - Keperluan untuk statistik yang bebas pengaruh luar
 • - Beban responden
 • - Cabaran terhadap kerahsiaan
 • - Konsistensi and koheren merentasi domain statistik dan masa
 • - Kualiti statistik rasmi
 • - Produk dan perkhidmatan statistik yang berinovatif
 • - Membina kapasiti anggota perkhidmatan perangkaan, pengguna dan pengeluar statistik
 • - Penggunaan inovatif ICT untuk statistik rasmi

Volume 1, 2014
Kulit_Volume12014
Contents


 

Volume 2, 2012
Kulit_Volume12012
Contents


 

Volume 1, 2012
Kulit_Volume12011
Contents


[Top]

 

Volume 2, 2011
Kulit_Volume12011
Contents


[Top]Volume 1, 2011
Kulit_Volume12011
Contents

[Top]

 

Volume 2, 2009
Contents

[Top]
Volume 1, 2009
Contents

[Top]Volume 1, 2008
Contents

[Top]Volume 2, 2007
Contents

[Top]
Volume 1, 2007
Contents

[Top]Volume 1, 2005
Contents

[ Top]Volume 2, 2004
Contents

[Top]Volume 1, 2004
Contents

[Top]
You are here