Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak,
Tingkat 7 & 8, Bgn. Tun Datuk Patinggi
Tuanku Hj. Bujang, Jln. Simpang 3, 93514 Kuching, Sarawak.
Tel : 082 - 240 287 || Faks : 082 - 242 609
E-mel: sarawak@stats.gov.my

Pejabat Operasi Bintulu Pejabat Operasi Kapit
Pejabat Operasi Limbang Pejabat Operasi Miri
Pejabat Operasi Sarikei Pejabat Operasi Sibu
Pejabat Operasi Sri Aman