Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Kelantan,
Tingkat 8, Bangunan Persekutuan,
Jalan Bayam, 15514 Kota Bharu, Kelantan.
Tel : 09 - 7419 449 || Faks : 09 - 7482 142
E-mel:jpkelantan@stats.gov.my

Pejabat Operasi Kuala Krai